Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Giant på Oselvarfeltet

Dong E&P Norge AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Giant på Oselvar i den sørlige Nordsjøen.


Oselvarfeltet ligger sørvest for Ula og nordvest for Ekofisk. Feltet ble oppdaget i 1991 og tilhører utvinningstillatelse 274 og 274CS. Vanndybden i området er ca 72 meter.

Etter planen skal produksjonen fra Oselvar fra sent i 2011 ledes til Ula som også tar i mot produksjon fra Tambar og Blanefeltet. Ula forventes å produsere fram til 2028.

Samtykket gjelder bruk av Mærsk Giant til boring av tre horisontale utvinningsbrønner (1/3-A-1H, -2H og -3H) på Oselvar. Planlagt oppstart er i mai 2011. Aktiviteten vil vare i ca. 305 dager.

Mærsk Giant er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen.

Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 meters vanndyp og har plass til 87 personer.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i februar 2002.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |