Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Maersk Interceptor

Vi har gitt Aker BP samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Maersk Interceptor til produksjonsboring på Ivar Aasen-feltet.


Samtykket omfattar boring av brønnane 16/1-D 15 og 16/1-D-18.

Maersk Interceptor er ei flyttbar boreinnretning (oppjekkbar) operert av Maersk Drilling. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2014.

Ivar Aasen ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Feltet er operert av Aker BP.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77