Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av LNG-fyllestasjon - Melkøya

Statoil har fått samtykke til bruk av LNG-fyllestasjon ved Hammerfest LNG på Melkøya.


Fyllestasjonen har som formål å gjøre tilgjengelig små kvantum LNG for distribusjon med tankbiler.

Stasjonen består av en 250 m3 vakuumisolert trykktank for mellomlagring av LNG, pumpe for fylling av LNG til tankbil og rørsystemer for fylling av LNG til tankbil og gassretur til fyllestasjon, samt nødvendige hjelpesystemer, kontroll- og nedstengningssystemer.

Tankbiler vil ved oppstart av fyllestasjonen komme gjennomsnittlig to ganger daglig for fylling.

Enheten er planlagt satt i drift 31.05.2010, men som en del av uttestingen, er det planlagt introduksjon av hydrokarboner 20.05.2010.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064