Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Island Wellserver på Mariafeltet

Vi har gitt Wintershall Norge as (Wintershall) samtykke til bruk av Island Wellserver på Mariafeltet.


Samtykket gjeld lett brønnintervensjonsarbeid på Mariafeltet for brønn 6406/3-H-3H, som ligg i utvinningsløyve 475BS og 475CS i Norskehavet.

Island Wellserver vart bygd i 2008 ved Aker Langsten verft. Ho er registrert i Norge og har klasse i DNV-GL.

Island Wellserver fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2009.

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77