Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Island Innovator

Lundin Norway AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Island Innovator til å bore og produksjonsteste undersøkelsesbrønn 16/2 i utvinningstillatelse 501.


Riggens posisjon ved boring er:

  • 58° 56' 25.80'' N
  • 02° 25' 34.09'' Ø

Vanndypet på stedet er cirka 109 meter.(Foto: offshore.no)
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064