Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Island Innovator

Lundin Norway as har fått samtykke til bruk av Island Innovator til boring og produksjonstesting på Gohtafeltet.


Lundin Norway AS har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Island Innovator til boring og produksjonstesting av avgrensningsbrønn 7120/1-4 S på Gohtafeltet i utvinningstillatelse 492.

Gohtafeltet ligger i Barentshavet ,35 km nordvest for Snøhvitfeltet.

Vanndypet på stedet er cirka 332 meter.

Boringen er planlagt startet mai 2014 og er beregnet å vare i cirka 65 dager.

Island Innovator er en Global Maritime GM4000-WI design halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 2012 ved Cosco (Zhoushan) Shipyard i Kina. Innretningen er eid av Maracc ASA og operert av Odfjell Drilling. Den har Norge som flaggstat og DNV som klasseselskap.
 

Journal 2014/319

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064