Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Island Constructor på Draugen

A/S Norske Shell har fått samtykke til bruk av den flyttbare brønnintervensjonsinnretningen Island Constructor i Norskehavet.


Samtykket gjelder brønnoverhaling av brønnene A-55H og B-2H på Draugen.

Island Constructor er en innretning for brønnintervensjon som opereres av Island Offshore Management AS (Island Offshore).

Innretningen fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse i september 2010 (lenke).

Vedlikeholdsarbeidet vil vare i ca. 35 dager.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |