Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Island Constructor

AS Norske Shell har fått samtykke til bruk av Island Constructor og oppstart av brønn 6407/9-G-5 på Draugenfeltet.


Planlagd opptart er august/september 2017.

Draugen er eit oljefelt som ligg i Norskehavet, på 250 meter havdjup. Feltet er bygd ut med ei botnfast betonginnretning med integrert dekk. Stabilisert olje blir lagra i tankar i botnen av innretninga.

Island Constructor er ei innretning for brønnintervensjon som vert operert av Island Offshore Management AS. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) i september 2010.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77