Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretningene på Viljefeltet etter operatørskifte

Ptil har gitt Marathon Oil Norge AS (Marathon) samtykke til bruk av innretningene på Viljefeltet i forbindelse med at selskapet overtar operatørselskapet fra Statoil fra og med 1.oktober 2012.


Endring av operatør innebærer at denne må søke om samtykke til bruk av innretningene. Det er fordi et samtykke er et uttrykk for Ptils tillit til at operatørselskapet kan stå for driften på en forsvarlig måte og i samsvar med kravene i regelverket, og er først og fremst basert på vår vurdering av relevante deler av selskapets styringssystem.

Ptil har nå gitt Marathon Oil Norge AS (Marathon) samtykke til bruk av innretningene på Viljefeltet.

 

 

Vilje er et oljefelt i den midtre delen av Nordsjøen om cirka 20 kilometer nordøst for Alvheim og like nord for Heimdalfeltet.