Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretningene på Skuld

Statoil har fått samtykke til bruk av produksjonsinnretninger med tilhørende rørledninger og utstyr på Skuldfeltet i Norskehavet.


Skuld er et oljefelt som ligger i Norskehavet, nord for Norne og ca 200 km vest for Sandnessjøen. Feltet tilhører utvinningstillatelse 128, hvor Statoil er operatør. Havdypet i området er ca 340 meter.

Feltet er bygget ut med tre bunnrammer, som knyttes opp mot Norne FPSO. Utbyggingen omfatter også to rørledninger for gassløft og vanninjeksjon på Urdfeltet, som befinner seg mellom Skuld og Norne.
 

©Statoil

Statoil planlegger å starte produksjonen fra Skuld 20.12.2012.

Petroleumstilsynet har nå gitt samtykke til bruk av undervannsinnretningene med tilhørende utstyr i samsvar med Statoils søknad.


Journal 2012/1739

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77