Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretningene på Morvinfeltet

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) samtykke til å ta i bruk innretningene på Morvinfeltet i Norskehavet. Samtykket omfatter også nytt prosessutstyr på Åsgard B-innretningen.


Morvin er lokalisert i blokk 6506/11 i Norskehavet, 20 kilometer nord av Kristinfeltet og 15 kilometer vest for Åsgard B.

Feltet tilhører utvinningstillatelse 134 B og C, og er et oljefelt med høyt trykk og høy temperatur (HPHT). Feltet bygges ut med en havbunnsløsning med to brønnrammer og til sammen fire produksjonsbrønner. Brønnstrømmen sendes via rørledning til Åsgard B for prosessering og eksport.

Utbyggingen innebærer også modifikasjoner av prosessutstyr på Åsgard B-innretningen, blant annet:

  • Nye strømningsrør
  • Oppgradering av system for injeksjon av hydratinhibitor
  • Nye pumper for kjemikalieinjeksjon
  • Ny pakke for hydraulikk til havbunnsinstallasjonene
  • System for kraftoverføring til direkte elektrisk oppvarming
  • Gassuttak fra gassinjeksjonssystemet til gassløft på riserbase
  • Oppgradering av målesystem på testseparator

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(Illustrasjon: Statoil)

Plan for utbygging og drift (PUD) for Morvin ble godkjent i april 2008.

Den første av produksjonsbrønnene på Morvin skal etter planen være klar til oppstart i august 2010.

Operatør for Morvin er Statoil, med en eierandel på 64 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Eni (30 prosent) og Total (6 prosent).

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064