Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretningene på Hyme

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil samtykke til å ta i bruk innretningene på Hymefeltet i Norskehavet.


Hyme er et olje- og gassfelt som ligger i Norskehavet, ca 19 km nordøst for Njord og 10 km vest for Draugen. Feltet er bygget ut med en undervanns brønnramme, som er knyttet til Njord A-innretningen.

Statoil er operatør for feltet, med 35 prosent eierandel. De øvrige rettighetshaverne er GDF SUEZ E&P Norge AS, Core Energy AS, E.ON Ruhrgas Norge AS, Faroe Petroleum Norge AS, og VNG Norge AS.
 

©Statoil

Hymefeltet (illustrasjonsskisse) ligger 82 km fra land. Havdypet i området er ca 250 meter. Produksjonen fra feltet er planlagt startet i første kvartal 2013.

Ptil har nå gitt Statoil samtykke til å ta i bruk innretningen med tilhørende rørledninger og utstyr.


Journal 2012/1583