Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretningene på Brage

Ptil har gitt Wintershall Norge AS (Wintershall) samtykke til bruk av innretningene på Bragefeltet i forbindelse med overføring av operatørskap fra Statoil til Wintershall.


Wintershall overtok 1. oktober 2013 operatørskapet for Bragefeltet fra Statoil.

Endring av operatør innebærer at denne må søke om samtykke til bruk av innretningene. Det er fordi et samtykke er et uttrykk for Ptils tillit til at operatørselskapet kan stå for driften på en forsvarlig måte og i samsvar med kravene i regelverket, og er først og fremst basert på vår vurdering av relevante deler av selskapets styringssystem.

Ptil ga 26. september 2013 Wintershall samtykke til bruk av innretningene på Bragefeltet.

Oljefeltet Brage ligger øst for Osebergfeltet, i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet er bygd ut med en bunnfast integrert produksjons-, bore og boliginnretning med stålunderstell.

Brage ble påvist i 1980, og hadde produksjonsstart i 1993.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77