Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Heimdal-innretningen utover opprinnelig planlagt levetid

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til forlenget bruk av Heimdal fram til utgangen av 2034.


Heimdal er et gassfelt som ligger på 120 meters havdyp i den midtre delen av Nordsjøen. Feltet ble opprinnelig bygget ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning med stålunderstell.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av Statoils dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket.

 

Journal 2012/1207

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77