Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Grane

Statoil Petroleum ASA har fått samtykke til bruk av Grane-innretningen for boring og komplettering av produksjonsbrønn på Svalin M.


Samtykket gjelder bruk av en brønnlisse på Grane-innretningen for boring av brønn 25/11-G-37 A/B CY1 og CY2 som tilhører utvinningstillatelse 169.

Grane har følgende posisjon:

  • 59° 11' 2,2'' N
  • 002° 29' 41,1'' Ø

Vanndypet på lokasjonene er 127 meter.

 Brev til Statoil Petroleum ASA

Journal 2012/1944

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064