Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Gjøa gassrørledning

Gassco AS har fått samtykke til bruk av Gjøa gassrørledning.


Den 130 kilometer lange ledningen går fra stigerørsbasen for gasseksport ved Gjøa til det eksisterende rørledningssystemet FLAGS på britisk kontinentalsokkel.

Gjøa gassrørledning (kilde: Statoil)

Gassco blir operatør for gassrørledningen på vegne av rettighetshaverne.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |