Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av gassrørledningen på Skarv

BP Norge AS har fått samtykke til å ta i bruk gasseksportrørledningen på Skarvfeltet.


Skarv er lokalisert cirka 35 kilometer sørvest av Nornefeltet i nordre del av Norskehavet. Utbyggingen er en samordning av forekomstene 6507/5-1 Skarv og 6507/3-3 Idun.

Skarv er bygd ut med en flytende produksjonsinnretning (FPSO - Floating Production Storage and Offloading), med brønnrammer på havbunnen. Feltet forventes satt i produksjon i 2011.

Skarv Gass Eksport Rørledningen (GEP) transporterer gass fra FPSOen til Gassled Område B, Åsgard Transportation System (ÅTS) rørledningen og videre til Nord-Europeiske markeder via Gassled Område C og D systemer.

Rettighetshavere er BP (operatør, med en eierandel på 23,84 prosent), E.ON Ruhrgas Norge AS (28,08 prosent), PGNiG Norway AS (11,92 prosent) og Statoil Petroleum AS (36,16 prosent).

Det blir gitt samtykke for Skarv FPSO med eget vedtak (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |