Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Floatel Superior på Yme

Talisman Energy Norge AS (Talisman) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior på Yme-feltet.


Samtykket gjelder bruk av Floatel Superior som boliginnretning i forbindelse med installasjon/ferdigstilling av den nye produksjonsinnretningen på Yme-feltet.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysnings¬pliktforskriften) § 5 bokstav d.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT) for Floatel Superior, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for reder og operatør.

Floatel Superior er en dynamisk posisjonert (DP-3) halvt nedsenkbar innretning med boligmodul akterut og åpent arbeidsdekk forut.

Flotellet har plass for 440 personer i enkeltlugarer når den opererer på norsk sokkel.

Innretningen er et nybygg som ble levert i mars 2010 av Keppel FELS (Shipyard Road) i Singapore.

Floatel International AB fikk 22.12.2010 Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Floatel Superior.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77