Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Floatel Superior på Kvitebjørn

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior til bruk på Kvitebjørn.


Kvitebjørnfeltet ligger øst i Tampenområdet i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en bolig-, bore- og prosessinnretning på bunnfast stålunderstell på ca 190 meters havdyp. Produksjonen startet i 2004.

Det skal gjennomføres modifikasjonsarbeider på innretningen, blant annet for tilkopling av Valemonfeltet, samt forskjellige vedliholdsaktiviteter. For å innkvartere nødvendig personell under disse arbeidene, har Statoil søkt om å ta i bruk den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior.

Arbeidene er planagt ferdigstilt i løpet av oktober 2013. For å ta høyde for mulige uforutsette forhold har Statoil søkt om samtykke til bruk fram til 10.1.2014. Ptil har gitt Statoil samtykke i samsvar med dette.
 


Floatel Superior (bildet) ble ferdigstilt i mars 2010 ved Keppel FELS shipyard, Singapore. Innretningen opereres av Floatel International AB (FIAB) i Gøteborg. Den er registrert på Bermuda og har klasse i DnV. Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2010.


Journal 2013/230

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77