Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Embla ut over opprinnelig planlagt levetid

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til bruk av brønnhodeinnretningen 2/7-D på Embla og tilhørende undervannsrørledning til Eldfisk fram til utgangen av 2028.


Embla er et olje- og gassfelt som ligger i blokk 2/7 i den sørlige delen av Norsdjøen. Den er bygd ut med en brønnhodeinnretning som fjernstyres fra Eldfisk. Brønnstrømmen føres til Eldfisk gjennom en 6 km lang undervannsrørledning. Vanndypet i området er 70-75 meter.

Produksjonen på Embla startet i 1993, og innretningen ble opprinnelig konstruert for en levetid på 20 år. Videre drift av en innretning ut over opprinnelig planlagt levetid forutsetter at operatøren innhenter nytt samtykke til bruk. COPSAS antar nå at feltet kan drives til og med 2028, og har søkt om samtykke til bruk av innretningen og rørledningen tilsvarende.

På bakgrunn av COPSAS' dokumentasjon av vurderinger som er gjennomført for å fastslå at innretning og rørledning fortsatt kan drives forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket, har Ptil gitt samtykke til fortsatt bruk fram til utgangen av 2028. Ptil har gjennomført tilsyn med COPSAS' aktiviteter knyttet til disse vurderingene.


Journal 2012/573 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77