Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ekofisk 2/4 K og 2/4 E utover planlagt levetid

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til bruk av Ekofisk 2/4 K og 2/4 E Tor utover designlevetid.


Samtykket til bruk av 2/4 K gjelder til 31.12.2028, til bruk av Tor til 31.12.2015.

En av forutsetningene for å gi samtykke til videre drift av innretningene er at CoPSAS har forpliktet seg til å erstatte de eksisterende boliginnretninger på Ekofisk Senter for å kunne gi tilstrekkelig kapasitet til innkvartering for fremtidig drift, vedlikehold, modifikasjoner og prosjekter.

Tor er en del av Ekofiskområdet og ligger 13 kilometer nordøst for Ekofisksenteret.

Samtykket for Tor omfatter også bro og flammetårn inklusive stålunderstell og bruk av eksisterende 14” multifaserørledning til Ekofisk 2/4-J.

Tor and Eko K

Tor og 2/4 K

2/4 K er produsent og leverandør av renset sjøvann til injeksjon og til Viktor Alpha (2009).

Vi er blitt informert om at boreaktiviteter forventes å fortsette på Ekofisk 2/4 Kilo en del år framover for å kunne holde vanninjeksjonsbrønnene vedlike. Dette vedlikeholdet krever en viss bemanning, og det er derved behov for å ha boligkvarteret på denne innretningen tilgjengelig.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |