Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ekofisk 2/4-H, 2/4-C og 2/4-Q ut over opprinnelig levetid

ConocoPhillips Skandinavia AS(ConocoPhillips) har fått samtykke til bruk av Ekofisk 2/4-H, 2/4-C, 2/4-Q utover opprinnelig levetid.


Ekofisk er et oljefelt som ligger på 70-75 meters havdyp i den sørlige delen av Nordsjøen.

Samtykket gjelder de to boligplattformene Ekofisk 2/4 H og 2/4 Q, samt Ekofisk 2/4 C som fungerer som broforbindelse og utgjør den eneste adkomstveien mellom 2/4 H og 2/4 Q.

De to boliginnretningene hadde opprinnelig fått levetidssamtykke fram til 1. september 2013, men grunnet  forsinkelser av den nye innretningen 2/4 L som skal erstatte 2/4-H & 2/4-Q, søkte ConocoPhillips om utvidelse av levetid av Ekofisk 2/4-H fram til 1. september 2014 og Ekofisk 2/4-Q fram til 1. mai 2014. I tillegg ble det søkt om utvidelse av levetid av 2/4-C som bemannet innretning og broforbindelse frem til 1.september 2014.

Petroleumstilsynet har funnet det dokumentert at det er forsvarlig å forlenge levetiden, og har gitt samtykke i samsvar med søknaden.

Brev til ConocoPhillips

Journal 2012/858

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064