Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Atlantic på Gullfaks satellitter

Statoil Petroleum as har fått samtykke til bruk av Deepsea Atlantic til boring og komplettering på Gullfaks satellitt.


Samtykket gjelder permanent tilbakepluggging av eksisterende brønn samt boring, sidesteggboring og komplettering av ny brønn.

Boringen og tilhørende komplettering er planlagt startet tidligst 4.desember 2012.

 

 

Deepsea Atlantic er en boreinnretning av type MODU GVA 7500 som opereres av Odfjell Drilling AS. Innretningen ble ferdigstilt i 2009 og er registrert i Norge. Klasseselskap er DNV.

Brev til Statoil Petroleum as

journal 2012/1453
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064