Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Atlantic for permanent tilbakeplugging av brønn på Gullfaks Sør

Statoil har fått samtykke til bruk av Deepsea Atlantic til permanent tilbakeplugging av brønn 34/10-52A/B på Gullfaks Sør.


Gullfaks Sør ligg rett sør for Gullfaks i den nordlege delen av Nordsjøen. Feltet er bygd ut med til saman 12 havbotnrammer som er knytte til innretningane Gullfaks A og Gullfaks C.

Forventa oppstart av operasjonen er medio august 2014, med ei varigheit på cirka 16 dagar.

Deepsea Atlantic er ein boreinnretning av type MODU GVA 7500 som opereres av Odfjell Drilling AS. Innretninga sto ferdig i 2009, er registrert i Norge og har klasse i DNV.
 

Journal 2014/850