Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av COSL Promoter

Statoil Petroleum ASA har fått samtykke til bruk av COSL Promoter for boring, komplettering, brønnoverhaling, brønnintervensjon og tilbakeplugging av produksjonsbrønner på Trollfeltet.


Samtykket gjelder bruk av den halvt nedsenkbare boreinnretningen COSL Promoter for boring av brønnene 31/2-N-14 og 31/2-K-13 som tilhører utvinningstillatelse 054 og 085.

Riggens planlagte posisjoner er:

Brønn 31/2-N-14: 60° 54' 56.592" N 3° 35' 12.027'' Ø
Brønn 31/2-K-13: 60° 46' 05.780'' N 3° 36' 41.00'' Ø

Vanndypet på lokasjonene varierer fra 333 meter til 377 meter.

 


COSLPromoter er en halvt nedsenkbar dynamisk posisjonert boreinnretning av typen GM4000. Innretningen er bygget og sammenstilt ved Yantai Raffles Shipyard (YRS) i Kina. Borepakken er levert av National Oilwell Varco (NOV) og bygget ved Nymo i Grimstad.

Brev til Statoil petroleum ASA

Journal 2012/1663

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064