Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av brønnramme D på Ormen Lange

Ptil har gitt A/S Norske Shell (Shell) samtykke til å ta i bruk Ormen Lange brønnramme D med tilhørende ledninger.


Samtykket omfatter bruk av Ormen Lange brønnramme D og manifold med tilhørende feltinterne rørledninger, feltintern kontrollkabel og rørlednings endemoduler.

Planlagt oppstartstidspunkt for produksjon fra første brønn fra brønnramme D er satt til juli 2010.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77