Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av boligmodul på Sleipner B

Samtykke: Statoil har fått samtykke til bruk av boligmodul på Sleipner B under midlertidig endrede betingelser


Endringene består i at boligmodulen på Sleipner B kan benyttes under revisjonsstansen i august/september, selv om livbåten på Sleipner B er tatt ut av drift. Eventuell evakuering til sjø vil kunne gjennomføres ved bruk av evakueringsmidler på den flyttbare innretningen West Epsilon, som er broforbundet med Sleipner B.

Samtykket gjelder fram til revisjonsstansen er planlagt sluttført 20.9.2010, og forutsetter blant annet at boreoperasjonene er stanset og brønnene sikret, og at prosessanlegget er nedstengt, trykkavlastet og gassfritt.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96