Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Bideford Dolphin til boring og brønnaktiviteter i Nordsjøen

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bideford Dolphin i den nordlige og sørlige delen av Nordsjøen.


Samtykket gjelder boring, sidestegsboring, plugging, komplettering og brønnintervensjoner ved feltene Oseberg, Vigdis, Tordis og Vigdis Nord Øst.

I følge planen er første brønnen 30/6-C-27 AH på Oseberg, deretter fortsetter Statoil med to brønner på Vigdis, brønn 30/9-J-14 AH på Oseberg Sør, aktiviteter på seks bunnrammer på Vigdis og tre bunnrammer på Tordis.

Videre skal det foretas en permanent tilbakeplugging (P&A) på brønn 30/6-C-27 AH på Oseberg.

Planlagt oppstart av aktiviteten er i juni 2011, og den har en varighet fram til 2014.

I følge Statoil kan brønnprioriteringene endre seg, og selskapets plan vil bli oppdatert i henhold til dette.

Bideford Dolphin (bildet) er en halvt nedsenkbar Aker H-3 boreinnretning bygget i 1975 som opereres av Dolphin AS. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i september 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |