Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring og komplettering med Songa Encourage

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Songa Encourage.


Samtykket gjeld boring og komplettering av brønn 6608/10-S-3 H og 6608/10-P-3 H i utvinningsløyve 128 på Skuldfeltet.


Foto: Songa Offshore

Songa Encourage fekk samsvarsfråsegn (SUT) 7. april 2016.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77