Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring og komplettering med COSL Pioneer

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen COSLPioneer.


Samtykket gjelder boring og komplettering på Visund Nord av brønn 34/8 som tilhører utvinningstillatelse 120.

Riggens planlagte posisjon ved boring og komplettering er:

  • 61° 26' 6,102" N
  • 02° 35' 20,838” Ø

Vanndypet på stedet er cirka 378 meter.

Forventet oppstart for operasjonen er primo oktober 2012. Varigheten for aktiviteten er beregnet til cirka 344 dager.


COSLPioneer er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen GM 4000D som opereres av COSL Drilling Europe AS.

COSL Drilling har fått samsvarsuttalelse for COSLPioneer

Brev til Statoil Petroleum as

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2012/1369
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77