Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring med Transocean Searcher

Statoil har fått samtykke til boring og komplettering med den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher i Norskehavet.


Samtykket omfatter boring og komplettering av produksjonsbrønner på Tyrihansfeltet.

Planlagt dato for oppstart er 16. mai 2012 med varighet til 30. mars 2013.

Tyrihans ligger i Norskehavet, cirka 25 kilometer øst for Åsgard. Feltet tilhører utvinningstillatelse 091.

Transocean Searcher er en halvt nedsenkbar innretning av Bingo 3000 design, bygget i 1983. Innretningen eies av Transocean Offshore og fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2003.

Journal 2012/450
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77