Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring med Bredford Dolphin

Noreco Norway as har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreriggen Bredford Dolphin.


Samtykket gjelder boring og permanent tilbakeplugging av brønn 6608/10-16 i utvinningsttillatelse 484 i Norskehavet.

Riggens planlagte posisjon ved boring og komplettering er:

  • 66°08'38.089"N
  • 8°04'00.706"Ø

Vanndypet på stedet er cirka 371 meter.

Forventet oppstart for operasjonene er 17.januar 2014 med en varighet på cirka 70 dager.

Bredford Dolphin (bildet) er en tredjegenerasjon halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-3. Innretningen ble ferdigstilt i 1976. Bredford Dolphin er eid av Fred Olsen ASA og operert av Fred Olsens datterselskap Dolphin AS (Dolphin). Selskapet har hovedkontor i Stavanger. Innretningen er registrert i Singapore, med DNV som klassifiseringsselskap.

Bredford Dolphin fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2007.


Journal 2013/1472

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064