Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring - Johan Sverdrup

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard til boring på Johan Sverdrup-funnet i Nordsjøen.


Samtykket omfatter boring av to brønner: 16/2-12 og 16/2-14

Brønn 16/2-12 er en letebrønn som har fått prospektnavnet ”Geitungen”.

Ocean Vanguards planlagte posisjon ved denne boringen er:

  • 58° 53' 04,3" N
  • 02° 29' 18,1" Ø

Vanndypet her er 115 meter.

Brønn 16/2-14 er en avgrensningsbrønn med prospektnavn ”Espeværhøgda Appraisal” Den er planlagt boret i posisjonen:

  • 58° 50' 25,97" N
  • 02° 31' 02,14" Ø

På brønn 16/2-14 er vanndypet 115.5 meter.

Operasjonen for 16/2-12 har en estimert varighet på 39 dager, mens operasjonen for 16/2-14 er estimert til 55 dager. I tillegg beregnes det 20 dager for en eventuell brønntest.

Boreoperasjonene planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av 34/7-35 S

Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap. Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77