Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring av letebrønn 34/3-4 S

BG Norge AS (BGN) har fått samtykke til boring av letebrønn 34/3-4 S med den flyttbare innretningen Transocean Searcher.


BGN er operatør for utvinningstillatelse 373 S i blokk 34/3 i den nordlige delen av Nordsjøen, ca 120 km vest for Florø. Samtykket gjelder boring av letebrønn 34/3-4 S i et prospekt kalt Jordbær Sørøst.

Riggens posisjon ved boringen vil være:

  • 61° 46' 33.53" N
  • 02° 48' 00.34" Ø

Vanndypet på stedet er 409 meter.

Brønnen skal bores med den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher. BGN har inngått en toårs kontrakt med Transocean om bruk av boreinnretningen. Letebrønnen skal bores innenfor denne kontraktsperioden, tidligst fra midten av juni 2013. Varigheten vil kunne være inntil 170 dager, avhengig av eventuelt funn.
 


 

Transocean Searcher (bildet) er en halvt nedsenkbar innretning av typen Bingo 3000, bygget i 1983. Innretningen eies av Transocean Offshore og fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2003. Innretningen er registrert på Marshalløyene med Det Norske Veritas som klasseselskap.
 

Journal 2013/288
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77