Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannet undervannsoperasjon på Jettefeltet

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til bemannet undervannsoperasjon på Jettefeltet


Jettefeltet tilhører utvinningstillatelse 027D og ligger i blokkene 25/7 og 25/8 i Nordsjøen. Feltet ligger om lag 180 kilometer vest for Haugesund og seks kilometer sør for Jotun. Det norske er operatør for utvinningstillatelsen.

Feltet bygges ut med en undervannsløsning som blir knyttet opp mot brønnhodeinnretningen Jotun B.

Den planlagte bemannede undervannsoperasjonen inngår i arbeidet med å knytte de to produksjonsbrønnene sammen med undervannsanlegget, samt koble dette anlegget opp mot Jotun B-innretningen.

Operasjonen er planlagt gjennomført i oktober 2012 og beregnet å vare i ti dager. Vanndypet på stedet er 128 meter.

Selskapet Subsea7 vil stå for gjennomføring av aktiviteten og planlegger å bruke dykkefartøyet DSV Seven Pelican til arbeidet.


Journal 2012/1078

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064