Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Varg, Yme og Blane

Talisman Energy har fått samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner på Varg, Yme og Blane.


 

Talisman Energy har fått Petroleumstilsynets samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner i perioden november 2013-desember 2014.

Undervannsoperasjonene vil bli gjennomført av dykkeentreprenøren Technip Norge AS, som vil bruke dykkerfartøyet DSV Skandi Arctic (bildet).

Journal 2013/1205

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064