Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner

Samtykke: Ptil har gitt samtykke til bemannede undervannsoperasjoner i 2011 innenfor rammen av en samarbeidsavtale for undervannstjenester mellom ExxonMobil, Gassco og Statoil.


De planlagte aktivitetene 2011 omfatter blant annet arbeider på Statfjord C-, Balder- og Ringhorne-innretningene samt tilkopling av en gassrørledning fra Troll A til Kollsnes.

ExxonMobil har, i egenskap av sitt utøvende operatøransvar, sendt egen søknad for sin del av de planlagte aktivitetene. Ptil har behandlet søknadene samlet. Hvert av de tre selskapene har selvstendig operatøransvar og har derfor fått separate samtykker.

Undervannsoperasjonene skal gjennomføres ved hjelp av dykkefartøyene DSV Skandi Arctic og DSV Wellservicer, samt lettdykkefartøyet LDC Technip Sea Hunter. Bruk av lettdykkefartøy forutsetter samspill med et kvalifisert moderfartøy. Technip Norge AS er de tre selskapenes kontraktspartner for undervannsoperasjonene, og opererer de tre fartøyene.


Ukjente ord og uttrykk? Se vår
ordliste.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96