Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner

Aker BP, ExxonMobil, Gassco og Statoil har fått samtykke til bemannede undervannsoperajoner i 2017.


Statoil har inngått rammeavtaler med Technip Norge AS (Technip) og Subsea 7 Norway AS (Subsea 7) om gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i 2017. ExxonMobil E&P Norge AS og Gassco AS vil gjennom en "Pool Agreement" med Statoil også kunne være brukere av rammeavtalene.
 
Bemannede undervannsoperasjoner under rammeavtalen med Technip vil bli gjennomført med dykkerfartøyet DSV Deep Arctic og ett av to tilgjengelige lettdykkerfartøyer. Nybygget DSV Deep Explorer planlegges også benyttet når det er ferdigstilt i første halvdel av 2017. Statoil skal varsle petroleumstilsynet før fartøyet tas i bruk under dette samtykket.
 
Operasjoner under rammeavtalen med Subsea 7 vil bli gjennomført med dykkerfartøyene DSV Seven Falcon, DSV Seven Atlantic, DSV Pelican og lettdykkerfartøyet LDC Seven Spray. Samtykket gjelder for definerte oppgaver i forbindelse med reparasjon av korrosjonsskade på lederør (caissons) på Oseberg Sør. Dette arbeidet vil bli utført med bruk av LDC Seven Spray.

Videre gjelder samtykket udefinerte drifts- og prosjektoppgaver som det kan blir behov for i perioden, relatert til selskapenes utvinningstillatelser samt rørledningssystemer. Dette inkluderer også rørledninger på utenlandsk sokkel som er under norsk jurisdiksjon. Ptil skal informeres i forkant hvis det skulle oppstå slike behov. 

Selskapenes rammeavtaler omfatter også reparasjonsberedskap for undervannsinstallasjoner og rørledninger. Ptil skal bli informert i forkant hvis det skulle oppstå beredskapssituasjoner med behov for bemannede undervannsoperasjoner.
 
Aker BP har inngått egen avtale med Subsea 7 om undervannsaktiviteter Alvheimområdet, Ula og Tambar, og har søkt om samtykke til dette. Dykkerfartøyene DSV Seven Falcon og DSV Seven Atlantic vil bli benyttet i disse aktivitetene. I tillegg vil lettfartøyet LDC Seven Spray bli benyttet ved eventuell overflateorientert dykking.
 
Ptil har gitt de fire selskapene samtykke til bemannede undervannsoperasjoner i samsvar med søknadene, med unntak av et punkt i Statoils søknad som gjelder dykking i dybdeområdet 180 – 225 meter. På dette punktet vil Statoil komme tilbake til Ptil med tilleggsdokumentasjon før myndighetene kan sluttføre behandlingen av samtykkesøknaden.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77