Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner

ExxonMobil har fått samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner på Balder, Ringhorne, Jotun og Sigyn.


Exxon Mobile har fått Petroleumstilsynets samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner i perioden 1.1. – 30.11.2014.

Undervannsoperasjonene vil bli gjennomført av dykkeentreprenørene Technip Norge as.
 

Journal 2013/1450

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064