Gå til hovedinnhold

Samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner på Volund og Alvheim i 2011

Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) har fått samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner(BUO) på Volund- og Alvheimfeltene i 2011.


Alvheim
Alvheim er et olje- og gassfelt i nordlig del av Nordsjøen, like ved grensen til britisk sokkel. Feltet er bygd ut med et produksjonsskip (Alvheim FPSO) og havbunnsbrønner, og ble satt i produksjon i 2008. Oljen eksporteres med tankskip, mens prosessert rikgass blir eksportert via rørledning til SAGE-systemet på britisk sokkel.

Volund
Volundfeltet ligger om lag åtte kilometer sør for Alvheim. Dette er et oljefelt som er utbygd med tre havbunnsbrønner knyttet opp mot Alvheim FPSO. Volund ble satt i produksjon i 2009.

Ptil har i 2010 gitt Marathon samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner på feltene Volund og Alvheim med fartøyet DSV Seven Pelican (lenke)

DSV Seven Pelican

Det nye samtykket gjelder fortsettelsen av dykkingen i 2011 med kontraktøren Subsea 7 og dykkerfartøyet Seven Pelican.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |