Gå til hovedinnhold

Samtykke til å fjerne beredskapsfartøy ved boring av brønn 30/9-J AH

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til å fjerne dedikert beredskapsfartøy Esvagt Cobra ved boring av brønn 30/9-J AH på Oseberg Sør.


Den flyttbare borinnretningen Borgland Dolphin (bildet) er for tiden leid ut til et selskapskonsortium for boring av en rekke brønner på norsk sokkel. Et dedikert beredskapsfartøy, Esvagt Cobra, inngår i denne kontrakten.

Statoil har kjøpt to slotter i konsortiet, men siden de er tilknyttet en egen områdeberedskapsordning og derfor ikke har behov et eget dedikert beredskapsfartøy, har selskapet nå søkt om og fått samtykke til å fjerne Esvagt Cobra.

Ptil ga samtykke til boring av 30/9-J AH med Borgland Dolphin høsten 2012. Denne boreaktiviteten er nå i gang.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77