Gå til hovedinnhold

Samtykke - Ormen Lange brønnramme C

Ptil har gitt AS Norske Shell samtykke til å ta i bruk Ormen Lange brønnramme C med tilhørende rørledninger.


Samtykket omfatter bruk av Ormen Lange brønnramme C og manifold med tilhørende feltinterne rørledninger, feltintern kontrollkabel og rørlednings endemoduler.

Planlagt oppstart for produksjon fra første brønn på brønnramme C er satt til 14.oktober 2012. 

 

 
 

 

Ormen Lange er et gassfelt som ligger i Mørebassenget i den sørlige delen av Norskehavet. Havdypet på stedet varierer fra 800-1100 meter. Det store havdypet har gjort utbyggingen svært utfordrende og har ført til utvikling av ny teknologi. Feltet blir bygd ut i flere faser med 24 brønner fra tre havbunnrammer.

Brev til AS Norske Shell

Journal 2012/1367
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064