Gå til hovedinnhold

Samtykke gis til overføring av operatørskap for Gjøa SEMI med tilhørende installasjoner på Gjøafeltet

Samtykke: Ptil har gitt samtykke til overføring av operatørskap for Gjøa SEMI med tilhørende installasjoner på Gjøafeltet fra Statoil Petroleum AS til GDF SUEZ E&P Norge AS.


Gjøafeltet er et olje- og gassfelt som ligger i blokkene 35/9 og 36/7, ca 45 km vest for innløpet til Sognefjorden. Havdypet i området er mellom 360 og 380 meter.


Illustrasjon: Statoil

Feltet bygges ut med havbunnsrammer som er forbundet med den halvt nedsenkbare produksjonsinnretningen Gjøa SEMI (arrangert bilde over). Samtykket omfatter bruk av Gjøa SEMI med tilhørende installasjoner på Gjøafeltet.

Statoil har vært operatør for feltet i utbyggingsfasen. I henhold til tidligere godkjent plan overføres operatøransvaret i produksjonsfasen til GDF SUEZ E&P Norge AS. Foruten GDF SUEZ og Statoil er A/S Norske Shell, Petoro AS og RWE Dea Norge AS rettighetshavere i utvinningstillatelsen.
 

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96