Gå til hovedinnhold

Revidert samtykke til bruk av COSLRival på Eldfisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått et nytt samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen COSLRival (tidligere Port Reval) på Eldfiskfeltet.


Per november 2010 har 41 flyttbare innretninger samsvarsuttalelse. Se liste.

SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.

Les mer

COSLRival

Tidligere fikk CoPSAS samtykke til bruk av COSLRival på Eldfisk fram til 31.7.2011 (lenke). Innretningen ble operert av OSM Offshore AS (OSM).  

CoPSAS har revidert samtykkesøknaden blant annet fordi COSLRival fra 1. juni i år opereres av COSLDrillingEurope (COSL).

Søknaden er først og fremst endret for å gjenspeile COSL som nytt driftsselskap. I tillegg er det gjort mindre oppdateringer for å ivareta faktiske endringer siste år.

Det er ikke gjort vesentlige endringer i drift av innretningen.

Lenke: COSLRival har fått samsvarsuttalelse (SUT)

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77