Gå til hovedinnhold

Repsol har fått samtykke til bemanna undervassoperasjonar for 2018

Repsol Norge AS har fått samtykke til bemanna undervassoperasjonar (BUO) for 2018 på felta Yme, Ula og Blane.


Undervassoperasjonane vil gjennomførast i perioden april 2018 til desember 2018, med dykkarfartøya DSV Seven Falcon, DSV Seven Atlantic og DSV Seven Pelican.

Ymefeltet ligg i den søraustlege delen av Nordsjøen på 77-93 meter havdjup. 

Både Blane og Ula ligg i den sørlege delen av Nordsjøen på 70 meter havdjup.

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95