Gå til hovedinnhold

Repsol har fått samtykke til arbeid på YME

Repsol Norge AS har fått samtykke å utføre arbeid på Ymefeltet.


Samtykke omfattar arbeid for sikring av potensielle lause gangrister på Yme caisson. Arbeidet skal utførast av personell som blir fira ned frå helikopter.

Aktiviteten er planlagd gjennomført i løpet av ein dag.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77