Gå til hovedinnhold

Nytt samtykke til bruk av rørledningen mellom Heimdal og Grane

Statoil har fått nytt samtykke til bruk av rørledningen mellom Heimdal og Grane. Bakgrunnen for søknaden er endret bruk av rørledningen.


Rørledningen mellom Heimdal- og Graneinnretningene var opprinnelig konstruert for gassinjeksjonsformål.

Statoil ønsker å ha mulighet for å benytte rørledningen til transport av kondensat under gitte driftsforhold.

Statoil har gjennomført et rekvalifiseringsprogram for endret bruk av rørledningen fra gasstransport til kondensattransport og har gjennomført nødvendige modifikasjoner på Grane og Heimdal.

Petroleumstilsynet har gitt Statoil nytt samtykke i samsvar med søknaden.


Journal 2012/1776

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77