Gå til hovedinnhold

Lundin Norway as har fått samtykke til leiteboring

Lundin Norway as er operatør for utvinningsløyve 359 i Nordsjøen. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 16/4-11.


Boringa er planlagt starta i februar 2018 med ei varigheit på om lag 47 dagar, avhengig av funn.

Borelokasjonen vil ha dei geografiske koordinatane:

  • 58° 40' 16.11" N
  • 02° 14' 25.30" A

Brønnen skal borast med COSLInnovator som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning bygd hjå Yantai Raffles Shipyard i Kina. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2012.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95