Gå til hovedinnhold

Lundin får samtykke til leiteboring i Norskehavet

Lundin Norway AS (Lundin) er operatør for utvinningsløyve 700B og har fått samtykke til boring av leitebrønn 6407/10-4 i Norskehavet.


Koordinatene til brønnen vil vera:

  • 64° 07' 51,8" N
  • 07° 01' 27,7" A

Boringa vil starte tidlegast september 2015 og er rekna å vare i 69 dagar, avhengig av funn.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga Island Innovator. Ho er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GM4000-WI, bygd i 2012 ved Cosco Zhoushan Shipyard i Kina. Innretninga er operert av Odfjell Drilling. Ho er registrert i Norge har klasse i DNV GL. Island Innovator fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i august 2013.

Ptil har no gitt Lundin samtykke til leiteboringa.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00