Gå til hovedinnhold

Lundin får samtykke til leiteboring i Barentshavet

Lundin Norway as (Lundin) er operatør for utvinningsløyve 533 i Barentshavet. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 7219/12-3 S.


Boringa er planlagt å starte i desember 2017 med ei varigheit på om lag 50 dagar, avhengig av funn.

Borelokasjonen vil ha dei geografiske koordinatane:

  • 72° 12' 03.55" N
  • 19° 43' 02.40" A

Brønnen skal borast med Leiv Eiriksson, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen SS Trosvik Bingo 9000, eigd og operert av Ocean Rig 

Leiv Eiriksson fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i juli 2008.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77